معرفی هیات امنا جدید کانون

معرفی هیات امنا جدید کانون
با پایان کار دو ساله هیات امنا پیشین، هیات امنا جدید کانون انتخاب شدند .
پس از به اتمام رسیدن هیات امنا دوره پیشین، هیات امنا جدید کار خود را آغاز کردند. اعضا هیات امنا این دوره کانون نسبت به دوره های پیشین کمی جوان تر شده است.
ابراهیم زمانیان، مهدی غفاری، مهدی رضایی، مسعود مکاری، محمدرضا بشیری، محمد واعظی نژاد، منوچهر نظری، مژگان مکاری،  محمد بنایی،  پیمان اصغر زاده، ابوذر رحمانی، محمد جواد شبانی، علیرضا مرتضایی، محمدرضا صادقی و سعید آرانی اعضای هیأت امنای این دوره کانون هستند.